Po të mos ishte Drini… – Naim Plaku

Autori: Naim Plaku Titulli i librit: Po të mos ishte Drini… Urtësi dibrane Faqe: 170 Formati: 140 x 205 mm. ISBN: 978-99956-04-17-2 Çmimi: 500 lekë Buffer

Posta që sjell era – Ramiz Gjini

Autori: Ramiz Gjini Titulli i librit: Posta që sjell era Tregime të zgjedhura Faqe: 154 Formati: 130 x 205 mm. ISBN: 978-99956-04-52-3 Çmimi: 600 lekë Buffer

Optika e Schmitt-it për Skënderbeun – Martini

Autori: Xhafer Martini Titulli i librit: Optika e Schmitt-it për Skënderbeun Kritikë Faqe: 106 Formati: 130 x 205 mm. ISBN: 978-99956-04-34-9 Çmimi: 400 lekë Buffer

Prehistoria e Dibrës – Bunguri

Autori: Adem Bunguri Titulli i librit: Prehistoria e Dibrës Studim Faqe: 412 Formati: 200 x 280 mm. ISBN: 978-99956-04-51-6 Çmimi: 2000 lekë Buffer

Bibollasit nga Ramiz Gjini

Autori: Ramiz Gjini Titulli i librit: Bibollasit Roman Faqe: 412 Formati: 130 x 190 mm. ISBN: 978-99956-04-55-4 Çmimi: 1000 lekë Buffer