Botim i ri nga Elliot Moglica – New Publication by Elliot Moglica

Një bashkëpunim i ri i Botimeve M&B me poetin Elliot Moglica. Një novele në dy gjuhë; frëngjisht dhe anglisht.
Së shpejti edhe në shqip…

Titulli i librit (në anglisht & frëngjisht)/Title of the book (in English & French):
Graft-of-Tree Short Stories (Volume 1) = Nouvelles de Elliott Moglica: Greffe d’un arbre (Volume 1)

Autor/Author: Elliott Moglica

Redaktor (në anglisht)/Editor (in English): Mark F Jones

Përkthyes (në frëngjisht) /Translator (to French): Normand Savoie

Gjuhët/Languages: English & French

ISBN: 9781988713014

Formati/Format: Printim i rregullt (libër)/Regular print book

Data e publikimit/Date published: 2 shtator 2017/September 2, 2017

Shënim i përgjithshëm/General note: Libri dy gjuhësh në kurriz të njëra-tjetrës./Bilingual book, printed head to tail

Çmimi/Price: Lek 1240; Can $15 (Koliposta nuk është e përfshirë/Shipping is not included)

Mundësitë e blerjes/Buy options: Ne shesim dhe shpërndajmë në të gjithë botën/We sell and distribute all over the world

Për blerjet email M&B Botime në/For purchases email M&B Botime at: mbbotime@gmail.com
Blej në web/Order online: Link to publication on Amazon.