Optika e Schmitt-it për Skënderbeun – Martini

Autori: Xhafer Martini

Titulli i librit: Optika e Schmitt-it për Skënderbeun

Kritikë

Faqe: 106

Formati: 130 x 205 mm.

ISBN: 978-99956-04-34-9

Çmimi: 400 lekë