Kristo Frashëri: Etnogjeneza e shqiptarëve

Libri i ri nga Botimet M&B Kristo Frashëri: Etnogjeneza e shqiptarëve Vështrim historik ISBN 978-9928-172-11-2 Formati: 160 x 235 mm Nr. i faqeve: 272 Çmimi: 1300 lekë Monografia trajton që në hyrje problemin e metodikës dhe metodologjisë që kanë ndjekur deri sot dijetarët e ndryshëm dhe, pasi vihen në dukje dobësitë e disave prej tyre, sugjerohen kritere më shkencore në trajtimin …